Tvoj odrazový mostík do online sveta

Súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl 
Prihlasovať projekty môžete do 15. 3. 2020

Súťažné kategórie

JuniorWeb

Webové stránky

JuniorApp

Aplikácie

JuniorText

Texty na vyhlásenú tému

JuniorDesign

Grafické práce a digitálny dizajn

JuniorLearn

Vzdelávacie online projekty

JuniorBlog

Blogy a vlogy

2 1
Prihlásených projektov
8 1
Prezentovaných projektov
1
Ocenených projektov

Priebeh súťaže

Odoslanie prihlášky

Do 15. 3. 2020

Hodnotenie projektov

Do 5.4.2020

Konferencia

24. a 25. 4. 2020

Termín a miesto konania konferencie

24. a 25. apríla 2020
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ilkovičova 2, Bratislava

Organizátor

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a smeruje spolu s nimi deti a mládež k prírodným a technickým vedám.

[insta-gallery id=”1″]