18. ročník súťaže JUNIOR INTERNET

Finále súťaže sa uskutočnilo 28.-29. apríla 2023 na FIIT STU v Bratislave.

Organizátor
Hlavný_logotyp_modrý-01

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a smeruje spolu s nimi deti a mládež k prírodným a technickým vedám.

Súťažné kategórie

JuniorWeb

Webové stránky

JuniorApp

Aplikácie

JuniorText

Texty na vyhlásenú tému

JuniorDesign

Grafické práce a digitálny dizajn

JuniorLearn

Vzdelávacie online projekty

JuniorBlog

Blogy a vlogy

2 1
Prihlásených projektov
1
Prezentovaných projektov
1
Ocenených projektov

Priebeh súťaže

Odoslanie prihlášky

Do 15. 3.2023

Hodnotenie projektov

Do 10. 4.2023

Konferencia

28. a 29. apríla 2023

[insta-gallery id=“1″]

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp