Informácia k aktuálnej situácii s vírusom

Pravidelne sledujeme vývoj situácie ohľadne koronavírusu (COVID-19). Zdravie účastníkov je v našom prvoradom záujme a preto uvažujeme nad možnosťou usporiadať konferenciu formou online video prenosu so zapojením súťažiacich a prezentáciou ich projektu.  Aktuálne informácie nájdete na tomto mieste (aktualizované 18.3.2020).

Tvoj odrazový mostík do online sveta

Súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl 

Súťažné kategórie

JuniorWeb

Webové stránky

JuniorApp

Aplikácie

JuniorText

Texty na vyhlásenú tému

JuniorDesign

Grafické práce a digitálny dizajn

JuniorLearn

Vzdelávacie online projekty

JuniorBlog

Blogy a vlogy

2 1
Prihlásených projektov
8 1
Prezentovaných projektov
1
Ocenených projektov

Priebeh súťaže

Odoslanie prihlášky

Do 15. 3. 2020

Hodnotenie projektov

Do 5.4.2020

Konferencia

24. a 25. 4. 2020

Finále súťaže a konferencia

sa uskutoční formou online videa v termíne 24. – 25.4.2020

Organizátor

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a smeruje spolu s nimi deti a mládež k prírodným a technickým vedám.