19. ročník súťaže JUNIOR INTERNET

Prvé kolo hodnotenia projektov 5.-15. marca 2024

Celoštátne finále 12. – 13. apríla 2024, FIIT STU

Organizátor
Hlavný_logotyp_modrý-01

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a smeruje spolu s nimi deti a mládež k prírodným a technickým vedám.

Súťažné kategórie

JuniorWeb

Webové stránky

JuniorApp

Aplikácie

JuniorText

Texty na vyhlásenú tému

JuniorDesign

Grafické práce a digitálny dizajn

JuniorCONTENT

Jedinečný obsah

Prihlásených projektov
2 1
Prezentovaných projektov
1
Ocenených projektov
1

Priebeh súťaže

Odoslanie prihlášky

Do 3. 3.2024

Hodnotenie projektov

Do 25.3.2024

Konferencia

12. a 13. apríla 2024

[insta-gallery id=“1″]

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp