16. ročník súťaže je spustený

Prihlasovanie projektov v 6 kategóriách je možné do 15.3.2021.
Finále súťaže su uskutoční v apríli formou videokonferencie.

Súťažné kategórie

JuniorWeb

Webové stránky

JuniorApp

Aplikácie

JuniorText

Texty na vyhlásenú tému

JuniorDesign

Grafické práce a digitálny dizajn

JuniorLearn

Vzdelávacie online projekty

JuniorBlog

Blogy a vlogy

2 1
Prihlásených projektov
8 1
Prezentovaných projektov
1
Ocenených projektov

Priebeh súťaže

Odoslanie prihlášky

Do 15. 3. 2021

Hodnotenie projektov

Do 5. 4. 2021

Konferencia

druhá polovica apríla 2021

Záznam z 15. finále súťaže (2020)

24.4.  25.4. 2020 sa uskutočnilo finále súťaže JUNIOR INTERNET
formou videokonferencie

Organizátor

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a smeruje spolu s nimi deti a mládež k prírodným a technickým vedám.