Asociácia pre mládež, vedu a techniku (skratka AMAVET), Hagarova 4, 831 51 Bratislava www.amavet.sk.

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.

Od vzniku vystupuje AMAVET ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET.

Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International).
Od roku 1996 je súčasťou európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe).
Od roku 2006 je Festival vedy a techniky AMAVET (skratka FVAT) súčasťou siete The Society for Science and the Public, ktorá organizuje súťaž ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž vedeckých projektov stredoškolskej mládeže na svete.

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Žiaci základných a stredných škôl. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím v maximálnom zložení troch autorov.

Prihláste sa do súťaže prostredníctvom registrácie a vyplnením formulára  na tomto odkaze https://registracia.juniorinternet.sk/. Prihlásiť sa môžete do jednej alebo viacerých súťažných kategórií. Podať môžete aj viac ako  jednu prihlášku.

V prípade, že údaje nebudú vyplnené pravdivo a kompletne, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť prácu zo súťaže.

  • URL odkazy musia byť počas hodnotenia funkčné.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom alebo jedným z autorov projektu, ktorý prihlasuje. V prípade, ak má projekt ďalších autorov, má ich súhlas na prihlásenie projektu do súťaže.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí so zverejnením názvu, URL, obrázkov projektu), mien a priezvisk autorov.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí  s poskytnutím osobných údajov pre účely súťaže. Ak máme menej  ako 16 rokov, má súhlas rodiča/zákonného zástupcu o poskytnutí osobných údajov organizátorovi súťaže.

Prihlasovanie je spustené do 15. 3. Po tomto termíne nasleduje hodnotenie prihlásených prác, začiatkom apríla organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a postupujúcim žiakom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na súťažnej konferencii.

JuniorWEB – webové stránky, ktoré sú umiestnené na internete,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce šírené prostredníctvom internetu,

JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na webovej stránke,

JuniorAPP – mobilné aplikácie,

JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní alebo poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných IT projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich projekte. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj responzivita a bezpečnosť.

Hodnotiacu komisiu zverejňuje organizátor súťaže pred začatím hodnotenia prihlásených prác.

Hodnotiaca komisia vyberie práce žiakov, ktorých organizátor pozve na finále súťažnej konferencie Junior Internet. Finále sa koná na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (v roku 2020 a 2021 online formou videokonferencie) a hodnotiaca komisia na ňom ocení víťazné práce. Podujatie je verejne prístupné a vhodné aj pre školské skupiny.

Po I. kole hodnotenia organizátor zverejní zoznam postupujúcich projektov na konferenciu na webe súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

Konferencia je dvojdňová (piatok a sobota). Postupujúci autori si pripravia prezentáciu v max. dĺžke 3,5 minúty (3m a 30s). Časový limit je záväzný a po ňom bude prezentácia ukončená.

Ubytovanie, dopravu, stravu počas programu (v prípade realizácie fyzickej účasti) súťažiacim zabezpečuje organizátor.

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp