Predbežný program celoštátneho finále v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 2, Bratislava (Mapa)

23.4.2020
Ubytovanie účastníkov (podľa potreby)

24.4.2020
Príchod účastníkov, registrácia, prezentácie prác

25.4.2020
Prezentácie prác, prednášky, vyhlásenie výsledkov, odchod účastníkov