Záštita

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Sme členmi

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.