Víťazi 19. ročníka Junior Internetu AMAVET 2024

Prestížna súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2024 má za sebou už 19. ročník! Uskutočnil sa 12. až 13. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na finále súťažnej konferencie žiaci ZŠ a najmä SŠ z celého Slovenska prezentovali 43 projektov, ktoré postúpili do finále z pôvodného počtu 136 prihlásených prác.

Súťažiaci prezentovali počas 3,5 minúty svoj projekt v kategóriách WEB, APP, DESIGN, TEXT a CONTENT. Prezentácie projektov sú prístupné aj po súťaži na https://www.juniorinternet.sk/cms/nazivo/.

Autor najlepšieho projektu v kategórií DESIGN Samuel Mlieč získal stáž v renomovanej brandingovej agentúre GoBigname.

Víťaz súťažnej kategórie TEXT Patrik Bagin pôjde na 3-dňový pobyt v Bruseli, ktorý je možný vďaka Zastúpeniu Európskej Komisie na Slovensku, ktoré bolo opäť jedným z významných partnerov podujatia. Predsedníčkou odbornej hodnotiacej komisie bola zo Zastúpenie EK na Slovensku dlhoročná spolupracovníčka AMAVET-u Katarina TOUQUET JAREMOVA, ktorá po súťaži zhrnula pohľad odborníkov: „Hodnotiaca komisia sa zhodla, že 19. ročník súťaže Junior Internet sa vydaril nielen organizačne, ale aj po obsahovej stránke. Veľmi nás potešil záujem o všetky kategórie súťaže. Finálové projekty boli na veľmi dobrej úrovni. Prekvapilo nás niekoľko nápaditých projektov, ale aj fakt, že do súťaže sa vracajú finalisti z minulých rokov. Teší nás, že môžeme aj vďaka Junior Internetu AMAVET sledovať, ako sa niektorí žiaci v priebehu posledných 12-tich mesiacov zlepšili. Žiakom a žiačkam nerobilo prezentovanie ich projektov pred veľkou aulou FIIT STU, plnou ich rovesníkov, žiaden problém. Samotné prezentácie boli častokrát veľmi originálne. Konštruktívna diskusia medzi súťažiacimi a porotou, ale aj publikom, mala vždy veľkú pridanú hodnotu. Gratulujeme všetkým víťazom a víťazkám k ich zaslúženým oceneniam. Na záver chceme všetkých povzbudiť, aj keď sa porota tento rok rozhodla neudeliť niektoré ceny, je to pre to, aby sme motivovali našich talentovaných finalistov k ešte väčšiemu úsiliu. Veríme, že túto výzvu príjmu a budú sa zapájať do budúcich ročníkov súťaže Junior Internet AMAVET s ešte lepšími projektami.“

Ako po ukončení veľkolepej akcie vidí výsledky predseda Asociácie pre mládež, vedu  a techniku Prof. Marián Giba: Devätnásty ročník súťaže Junior Internet AMAVET opäť priniesol súťaž nových myšlienok, nápadov a projektov z rôznych oblastí informačných technológií. Priniesol priestor na zaujímavé diskusie, formálne i neformálne výmeny poznatkov a nadviazanie nových kontaktov medzi súťažiacimi. Priniesol správu, že aj napriek výraznejšiemu poklesu počtu projektov a účastníkov sa podarilo zachovať veľmi vysokú odbornú úroveň prác, a tým i celej súťaže. A priniesol, napokon, aj veľmi povzbudzujúce posolstvo, keď obsah mnohých projektov ukázal, že mladí súťažiaci si uvedomujú jednu významnú skutočnosť: technologický a celospoločenský pokrok je možný len vo vzájomnom prepojení odbornosti, kritického myslenia a občianskej uvedomelosti.“  

Ďakujeme Hlavnému partnerovi Nadácií Allianz a Partnerom konferencie spoločnostiam Interway, GoBigname, SmartBrains, Amcef, digiQ, Informalika ku káve, Marekovi Gogoľovi, FIIT STU, Aj ty v IT a ESET-u.

Záštitu nad konferenciou prebrali dekan FIIT STU, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a prezident IT Asociácie Slovenska.

Ukončením 19. ročníka Junior Internet AMAVET 2024 začali v Asociácii pre mládež, vedu a techniku pripravovať jubilejný 20. ročník konferenčnej súťaže v IT Junior Internet AMAVET 2025!

Výsledková listina Junior Internet AMAVET 2024

Kategória WEB

 1. Miesto mladší žiaci – Márk Kósa, Školský Rozhlas (ŠkRs)

Špeciálne ocenenie mladší žiaci –  Peter Bagin, Barbora Vangoríková, Dominik Kováčik, DEMIVISION

 1. Miesto starší žiaci – Adam Ujházy, Ruin(ed) Roguelike hra
 2. Miesto starší žiaci – Eduard Lehotský, Michal Hoľan, Digitálna mapa školy – ŠrobMap
 3. Miesto starší žiaci – Damián Jambor, LakarPB

Špeciálne ocenenie- Lukáš Baránek, HORY DOLY

Kategória APP

 1. Miesto – Marko Čelovský, Jakub Špak, Yazda.io
 2. Miesto – Tomáš Miklovič, Róbert Fulier, AR BOOK

Špeciálne ocenenie – Roman Pružinský, SHapp

Kategória DESIGN

 1. Miesto mladší žiaci – Zoja Siranková, Miroslava Dzurjová, Katarína Turcovská, Časopis naša osmička
 2. Miesto mladší žiaci – Zoja Siranková, Fantasy mapy
 3. Miesto mladší žiaci – Nela Petrincová, Moje práce

 

 1. Miesto starší žiaci – Samuel Mieč, Portfólio
 2. Miesto starší žiaci – Filip Lajčiak, Krátkometrážny 3D Animovaný Film “Time Travel”
 3. Miesto starší žiaci – Juraj Horváth, Juraj Horváth – Portfólio

Špeciálne ocenenie – Jakub Špak, Portfólio prác

Kategória TEXT

 1. Miesto – Patrik Bagín, Slováci, neignorujte budúcnosť, lebo budúcnosť bude ignorovať vás!
 2. Miesto – Soňa Pangrácová, Alžbeta Galíková, Nám samým na nás musízáležať (sci-fi poviedka)
 3. Miesto – Barbora Vangoríková, Čo by sa malo stať, aby sme sa začali zaujímať o európske voľby?

Špeciálne ocenenie – Alexander Bezemek, Čo by sa muselo stať, aby sme sa začali zaujímať o európske voľby?

Kategória CONTENT

 1. Miesto – Hana Šedivová, Adam Varinský, Veda v kocke
 2. Miesto – Tomáš Solár, Šimon Farkaš, Martin Pipčak, Edithub
 3. Miesto – Alexandra Katarína Gunišová, Veronika Soska, Iniciatíva Rozvoj Mladých

Špeciálne ocenenie – Michal Pazúrik, Svet exotiky

Cena Dekana FIIT STU

 1. Matej Bujňák, Edukatívna platforma s využitím AI
 2. Samuel Varečka, Manažer Hesiel

V Bratislave, 13. apríl 2024

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp