Kategória je určená tvorcom webových stránok. Do kategórie sa môžu prihlásiť osobné stránky, weby firiem a organizácií alebo online projekty, ktoré autori vymýšľajú vo voľnom čase. Video: čo môžem prihlásiť?

Podmienky: Téma pre web nie je obmedzená. Súťažiaci môže prihlásiť jeden alebo viac webových stránok. Web musí byť dostupný a funkčný počas celého trvania súťaže na rovnakej URL adrese.

Hodnotí sa: originalita a nápad, technické prevedenie, dizajn, responzívnosť a bezpečnosť.

Chcem prihlásiť web

Kategória je určená pre vývojárov aplikácií. Súťažiaci môžu prihlásiť mobilnú aplikáciu pre smartfón, tablet a pod., ale aj desktop aplikáciu. Video: čo môžem prihlásiť?

Podmienky: Téma pre aplikáciu je neobmedzená. Súťažiaci môže prihlásiť jednu ale aj viac aplikácií. Aplikácia musí byť dostupná pre účely hodnotenia v „obchode“ alebo na úložisku.

Hodnotí sa: grafické spracovanie, funkčnosť, technické prevedenie, nápad a originalita, bezpečnosť.

Chcem prihlásiť aplikáciu

Kategória je určená pre všetkých blogerov, vlogerov, youtuberov ale aj pre tých čo začínajú a majú na starosti profil na sociálnej sieti. Prihlásiť sa môžu napr. osobné blogy, Youtube kanál, facebooková stránka či profil na Instagram-e ale aj TikTok-u, na ktorom je zverejnená tvorba autora. Video: čo môžem prihlásiť?

Hodnotí sa: originalita a nápad, prepracovanosť, periodicita, vizuálne prevedenie, interakcia s publikom.

Chcem prihlásiť blog/vlog/profil

Kategória je určená pre digitálne grafické práce ako napríklad logo, plagát, banner, firemná identita, dizajn produktu, digitálne ilustrácie a animácie, dizajn aplikácie a webu, grafika digitálnej publikácie či školského časopisu atď. Video: čo môžem prihlásiť? 

Podmienky: Téma grafiky nie je obmedzená, môžu sa prihlásiť rôzne grafické návrhy vytvorené prostredníctvom počítača alebo tabletu. Súťažiaci v podkategórii ZŠ prihlasujú minimálne 3 rôzne grafické práce (3 prílohy). Súťažiaci v podkategórii SŠ prihlasujú 5 rôznych grafických prác (5 príloh).

Hodnotí sa: kreativita autora a nevšednosť návrhu, inovatívny a originálny prístup zvoleného riešenia, komplexná kvalita diela.

Chcem prihlásiť grafiku/dizajn

Kategória je určená pre autorov, ktorí radi píšu. Prihlásiť môžu text na vyhlásenú tému, ktorá sa mení v každom ročníku súťaže. Prihlásený text môže byť spracovaný ako esej, báseň, rozprávanie či úvaha a pod., štýl je ľubovoľný. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a jedinečný text, ale aj preukázať schopnosť ho uverejniť v online priestore. Každý ročník je venovaný určitej téme, na ktorú sa text píše. Téma pre rok 2023: Ako prežijem túto dobu? Viac o téme nájdete v prepozíciach súťaže.

Podmienky: Rozsah súťažného textu je minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný  a zverejnený na webovej stránke (tzn. nielen dostupný, ale aj prístupný pre verejnosť, napr. osobná stránka, stránka školy alebo voľne prístupný príspevok na sociálnej sieti).

Chcem prihlásiť text

 

Kategória je určená pre projekty využívajúce informačné technológie a zároveň využiteľné pri vzdelávaní v škole alebo voľnom čase. Projekty môžu poskytovať aj vzdelávací obsah. Môžu to byť napr. webové stránky, aplikácie, e-learning projekty a pod. Video: čo môžem prihlásiť?

Hodnotí sa: originalita a nápad, vzdelávací obsah a prínos, technické prevedenie, dizajn, responzívnosť a bezpečnosť.

Chcem prihlásiť vzdelávaciu platformu

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp