Kategória je určená tvorcom webových stránok. Do kategórie sa môžu prihlásiť osobné stránky, weby firiem a organizácií alebo online projekty, ktoré autori vymýšľajú vo voľnom čase. Video: čo môžem prihlásiť?

Podmienky: Téma pre web nie je obmedzená. Súťažiaci môže prihlásiť jeden alebo viac webových stránok. Web musí byť dostupný a funkčný počas celého trvania súťaže na rovnakej URL adrese.

Hodnotí sa: originalita a nápad, technické prevedenie, dizajn, responzívnosť a bezpečnosť.

Chcem prihlásiť web

Kategória je určená pre vývojárov aplikácií. Súťažiaci môžu prihlásiť mobilnú aplikáciu pre smartfón, tablet a pod., ale aj desktop aplikáciu. Video: čo môžem prihlásiť?

Podmienky: Téma pre aplikáciu je neobmedzená. Súťažiaci môže prihlásiť jednu ale aj viac aplikácií. Aplikácia musí byť dostupná pre účely hodnotenia v „obchode“ alebo na úložisku.

Hodnotí sa: grafické spracovanie, funkčnosť, technické prevedenie, nápad a originalita, bezpečnosť.

Chcem prihlásiť aplikáciu

Kategória je určená pre všetkých blogerov, vlogerov, youtuberov ale aj pre tých čo začínajú a majú na starosti profil na sociálnej sieti. Prihlásiť sa môžu napr. osobné blogy, Youtube kanál, facebooková stránka či profil na Instagram-e ale aj TikTok-u, na ktorom je zverejnená tvorba autora. Video: čo môžem prihlásiť?

Hodnotí sa: originalita a nápad, prepracovanosť, periodicita, vizuálne prevedenie, interakcia s publikom.

Chcem prihlásiť blog/vlog/profil

Kategória je určená pre digitálne grafické práce ako napríklad logo, plagát, banner, firemná identita, dizajn produktu, digitálne ilustrácie a animácie, dizajn aplikácie a webu, grafika digitálnej publikácie či školského časopisu atď. Video: čo môžem prihlásiť? 

Podmienky: Téma grafiky nie je obmedzená, môžu sa prihlásiť rôzne grafické návrhy vytvorené prostredníctvom počítača alebo tabletu. Súťažiaci v podkategórii ZŠ prihlasujú minimálne 3 rôzne grafické práce (3 prílohy). Súťažiaci v podkategórii SŠ prihlasujú 5 rôznych grafických prác (5 príloh).

Hodnotí sa: kreativita autora a nevšednosť návrhu, inovatívny a originálny prístup zvoleného riešenia, komplexná kvalita diela.

Chcem prihlásiť grafiku/dizajn

Kategória je určená pre autorov, ktorí radi píšu. Prihlásiť môžu text na vyhlásenú tému, ktorá sa mení v každom ročníku súťaže. Prihlásený text môže byť spracovaný ako esej, báseň, rozprávanie či úvaha a pod., štýl je ľubovoľný. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a jedinečný text, ale aj preukázať schopnosť ho uverejniť v online priestore. Každý ročník je venovaný určitej téme, na ktorú sa text píše. Téma pre rok 2021: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ? Viac o téme nájdete tu.

Podmienky: Rozsah súťažného textu je minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na internete, môže to byť napr. osobná webová stránka, webová stránka školy alebo sociálna sieť (neobmedzene a verejne dostupný text).

Chcem prihlásiť text

Kategória je určená pre projekty využívajúce informačné technológie a zároveň využiteľné pri vzdelávaní v škole alebo voľnom čase. Projekty môžu poskytovať aj vzdelávací obsah. Môžu to byť napr. webové stránky, aplikácie, e-learning projekty a pod. Video: čo môžem prihlásiť?

Hodnotí sa: originalita a nápad, vzdelávací obsah a prínos, technické prevedenie, dizajn, responzívnosť a bezpečnosť.

Chcem prihlásiť vzdelávaciu platformu

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp