-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

Sledujte konferenciu online 23. a 24. 3. 2018 na live.juniorinternet.sk

-

Súťaž JuniorText je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl do ukončenia stredoškolkého vzdelania, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale aj preukázať rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii.

Názov témy pre rok 2018:

Kultúrne dedičstvo Európy

Kontext:

Rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo je všade okolo nás: v našich mestách, prírode a archeologických lokalitách. Nenachádzame ho len v literatúre, umení či predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe a vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým.
 
Cieľom Európskeho roku je zvýšiť povedomie o týchto témach a podporiť diskusiu o európskom kultúrnom dedičstve. Môžete napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Fantázii sa medze nekladú! Dôležité je ukázať, čo sa vo Vás skrýva, aký máte rozhľad a aký je Váš názor na danú tému.

 

Kritériá pre kategóriu JuniorTEXT

  1. Do kategórie môžete prihlasovať texty na vopred zverejnenú tému.
  2. Slohový útvar je ľubovoľný.
  3. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov.
  4. Text musí byť umiestnený na uvedenom odkaze s menom a priezviskom autora, názvom textu a textu: "Táto práca je prihlásená do súťaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii JuniorTEXT."

  5. Text je prihlásený formou odkazu na webovú stránku napr. formou článku.

  6. Na uvedenom odkaze musí byť iba jedna konkrétna práca, nie zoznam prác, článkov ani súbor na stiahnutie.

  7. Porota po uzávierke vyberie víťazné práce a pozve autorov na národnú konferenciu, kde sa autori súťažných textov predstavia a porozprávajú o svojom príspevku. Pri predstavení použijú nejakú formu prezentácie (Powerpoint, fotografia, video, koláž, kresba...)
  8. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a stredných škôl (jedna spoločná kategória). Text musia vypracovať samostatne bez cudzej pomoci.
  9. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.
  10. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

logo startitup

zones

TECHBOX

 

Ďalší partneri súťaže

Go to top