-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

PARTNERI

Accenture         Nadácia Pontis

Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis
 

             

 

               

 

            

 

                

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

       zones       

TECHBOX

 

MEDIÁLNI PARTNERI

 

         pc revue        

 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top