-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

Súťaž JuniorText je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl do ukončenia stredoškolkého vzdelania, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale aj preukázať rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii.

Súťaž JuniorTEXT je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl do ukončenia stredoškolského vzdelania, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale ho aj uverejniť v prostredí internetu.
 
Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú základný nástroj, ktorým rozhodujeme o tom, kam by sa mala EÚ posunúť. Keď si kupujeme televízor alebo mobilný telefón, zvažujeme pre a proti celé hodiny. Avšak voľby do Europarlamentu vnímame ako niečo vzdialené – pritom sú to práve europoslanci, ktorí spolurozhodujú napríklad o rozpočte Únie alebo zákonoch, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája 2019. Europoslanci, ktorých si zvolíme, budú reprezentovať Slovensko ďalších 5 rokov.
 
Právo voliť majú síce občania nad 18 rokov. Téma je však určená aj pre mladších, nakoľko je účelom súťažnej kategórie poznať názory detí a mladých ľudí na tému súťaže.
 
Názov témy pre rok 2019:  „Tentoraz hlasujem za...“
 
Kontext: Občania si vo svojich posolstvách pred voľbami do Európskeho parlamentu „Tentoraz hlasujem za...“ želajú napríklad lepšiu ochranu životného prostredia, viac financií do študijných programov a športu, obmedzenie nelegálnej migrácie, lepšie pracovné podmienky či väčšiu podporu pre zaostalé regióny. Za čo by ste zahlasovali vy, ak by ste mali možnosť ísť voliť?
 
Kritériá pre kategóriu JuniorTEXT

 

  1. Do kategórie môžete prihlasovať texty na vopred zverejnenú tému.
  2. Slohový útvar je ľubovoľný.
  3. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov.
  4. Text musí byť umiestnený na priamom odkaze (http odkaz priamo na konkrétny jeden článok) s menom a priezviskom autora, názvom textu a textu: "Táto práca je prihlásená do súťaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii JuniorTEXT."

  5. Text je prihlásený formou odkazu na webovú stránku napr. formou článku.

  6. Na uvedenom odkaze musí byť iba jedna konkrétna práca, nie zoznam prác, článkov ani súbor na stiahnutie.

  7. Porota po uzávierke vyberie víťazné práce a pozve autorov na národnú konferenciu, kde sa autori súťažných textov predstavia a porozprávajú o svojom príspevku. Pri predstavení použijú nejakú formu prezentácie (Powerpoint, fotografia, video, koláž, kresba...)
  8. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a stredných škôl (jedna spoločná kategória). Text musia vypracovať samostatne bez cudzej pomoci.
  9. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.
  10. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top