-
-

Nad súťažnou konferenciou Junior Internet 2018 prijali záštitu

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

pán Ladislav Miko

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

 

logo startitup

zones

TECHBOX

Go to top