-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

Kategória je určená pre tvorcov  webových stránok poskytujúcich vzdelávací obsah, webov určených pre výučbu s overeným hodnoverným obsahom, tzv. e-learningové projekty.

Pravidlá kategórie JuniorLEARN

  1. Do súťaže môžete prihlasovať webové stránky, aplikácie, internetové služby a projekty umiestnené na internete.
  2. Kategória je určená webovým stránkam a aplikáciám, ktoré poskytujú prioritne vzdelávací obsah alebo slúžia k vzdelávaniu, osvete.
  3. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl (jedna spoločná kategória).
  4. Stránky, ktoré budú v dobe hodnotenia nedostupné, nebudú hodnotené.
  5. Do súťaže nemôžu byť prihlásené stránky či projekty, ktoré už boli v rámci súťaže Junior Internet ocenené.
  6. Ak jeden účastník vytvára viac webov, pre každý vyplní samostatnú prihlášku.
  7. Účastník sa môže s konkrétnym webom zúčastniť len jednej súťaže Junior Internetu.
  8. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.

 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top