-
-
-

Kategória je určená pre tvorcov  webových stránok poskytujúcich vzdelávací obsah, webov určených pre výučbu s overeným hodnoverným obsahom, tzv. e-learningové projekty. Taktiež je určená pre stránky miest, obcí, regiónov, turistických miest, prípadne webov pre štátnu či verejnú správu (bývalá kategória JuniorERB).

Pravidlá kategórie JuniorLEARN

  1. Do súťaže môžete prihlasovať webové stránky, internetové služby a projekty umiestnené na internete.
  2. Kategória je určená webovým stránkam, ktoré poskytujú prioritne vzdelávací obsah alebo slúžia k vzdelávaniu, osvete.
  3. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl (jedna spoločná kategória).
  4. Stránky, ktoré budú v dobe hodnotenia nedostupné, nebudú hodnotené.
  5. Do súťaže nemôžu byť prihlásené stránky či projekty, ktoré už boli v rámci súťaže Junior Internet ocenené.
  6. Ak jeden účastník vytvára viac webov, pre každý vyplní samostatnú prihlášku.
  7. Účastník sa môže s konkrétnym webom zúčastniť len jednej súťaže Junior Internetu.
  8. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.

 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 HLAVNÍ PARTNERI

STU FIIT

PARTNERI

  

ESET

Microsoft  

Active 24

http://www.qbsw.sk/ 

zones

Principio msd

THE SPOT

 
 
 
 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

TECHBOX

 

  MEDIÁLNI PARTNERI

 

pc revue

  

regio noviny zm

 
 
 
 
Go to top