-
-
-

Kategória je určená pre tvorcov  webových stránok poskytujúcich vzdelávací obsah, webov určených pre výučbu s overeným hodnoverným obsahom, tzv. e-learningové projekty. Taktiež je určená pre stránky miest, obcí, regiónov, turistických miest, prípadne webov pre štátnu či verejnú správu (bývalá kategória JuniorERB).

Pravidlá kategórie JuniorLEARN

  1. Do súťaže môžete prihlasovať webové stránky, internetové služby a projekty umiestnené na internete.
  2. Kategória je určená webovým stránkam, ktoré poskytujú prioritne vzdelávací obsah alebo slúžia k vzdelávaniu, osvete.
  3. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl (jedna spoločná kategória).
  4. Stránky, ktoré budú v dobe hodnotenia nedostupné, nebudú hodnotené.
  5. Do súťaže nemôžu byť prihlásené stránky či projekty, ktoré už boli v rámci súťaže Junior Internet ocenené.
  6. Ak jeden účastník vytvára viac webov, pre každý vyplní samostatnú prihlášku.
  7. Účastník sa môže s konkrétnym webom zúčastniť len jednej súťaže Junior Internetu.
  8. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.

 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 HLAVNÍ PARTNERI

STU FIIT

PARTNERI

  

http://www.qbsw.sk/ 

Hl. mesto SR Bratislava

Principio msd

THE SPOT

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

  MEDIÁLNI PARTNERI

 

pc revue

Go to top