-
-
-

Súťaž JuniorText je určená mladým ľuďom, žiakom základných škôl a študentom stredných škôl s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale aj preukázať rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii.

Môžete napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Fantázii sa medze nekladú! Dôležité je ukázať, čo sa vo Vás skrýva, aký máte rozhľad a aký je Váš názor na danú tému.

Téma pre rok 2016: Ako by malo Slovensko viest Európu?"

Kontext: od 1. júla 2016 Slovensko prevezme zodpovednú úlohu predsedníckej krajiny v Rade Európskej únie. Po prvýkrát vo svojej histórii si bude môcť na vlastnej koži vyskúšať, ako náročné je hľadať spoločné riešenia v Európskej únii, ktorá má 28 členských štátov.

Kritériá pre kategóriu JuniorTEXT

  1. Do kategórie môžete prihlasovať texty na vopred zverejnenú tému.
  2. Slohový útvar je ľubovoľný.
  3. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov.
  4. Porota po uzávierke vyberie víťazné práce a pozve autorov na národnú konferenciu, kde sa autori súťažných textov predstavia a porozprávajú o svojom príspevku. Pri predstavení použijú nejakú formu prezentácie (Powerpoint, fotografia, video, koláž, kresba...)
  5. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a stredných škôl (jedna spoločná kategória). Text musia vypracovať samostatne bez cudzej pomoci.
  6. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.
  7. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. 

 Organizátor súťaže

amavet

 HLAVNÍ PARTNERI

STU FIIT

 

Microsoft  

Active 24

http://www.qbsw.sk/

 
 

PARTNERI

  logo-MSVVAS-SR

 zones

ESET

Principio msd

THE SPOT

 

 
 
 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

TECHBOX

 

  MEDIÁLNI PARTNERI

 

pc revue

  

regio noviny zm

 
 
 
 
Go to top