-
-
-

Súťaž JuniorText je určená mladým ľuďom, žiakom základných škôl a študentom stredných škôl s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale aj preukázať rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii.

Názov témy pre rok 2017:

Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

Kontext:

Hovorí sa, že cesta k skutočnému šťastiu vedie cez to, ako vie človek nezištne pomáhať iným. Pocit radosti a zadosťučinenia nám prináša dobre vykonaná práca, z ktorej má osoh nielen jedinec, ale aj naše najbližšie okolie, či celá spoločnosť. Možností, ktoré dnes môžu mladí ľudia využiť a pozitívne prostredníctvom nich ovplyvniť ich svoje okolie, je mnoho.

Môžete napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Fantázii sa medze nekladú! Dôležité je ukázať, čo sa vo Vás skrýva, aký máte rozhľad a aký je Váš názor na danú tému.

Kritériá pre kategóriu JuniorTEXT

  1. Do kategórie môžete prihlasovať texty na vopred zverejnenú tému.
  2. Slohový útvar je ľubovoľný.
  3. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov.
  4. Porota po uzávierke vyberie víťazné práce a pozve autorov na národnú konferenciu, kde sa autori súťažných textov predstavia a porozprávajú o svojom príspevku. Pri predstavení použijú nejakú formu prezentácie (Powerpoint, fotografia, video, koláž, kresba...)
  5. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl a stredných škôl (jedna spoločná kategória). Text musia vypracovať samostatne bez cudzej pomoci.
  6. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.
  7. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. 

 Organizátor súťaže

amavet

 HLAVNÍ PARTNERI

STU FIIT

PARTNERI

  

http://www.qbsw.sk/ 

Hl. mesto SR Bratislava

Principio msd

THE SPOT

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

  MEDIÁLNI PARTNERI

 

pc revue

Go to top