-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

Súťaž JuniorAPP je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí vytvárajú vlastné mobilné aplikácie.

Pravidlá súťažnej kategórie JuniorAPP

  1. Do súťaže môžete prihlasovať existujúce alebo novo vytvorené online aplikácie pre smartfóny/tablety na platforme Android, iPhone, Windows Phone príp. inej.
  2. Aplikácia musí byť uverejnená na jednom z dostupných archívov pre aplikácie (Google Play, iTunes - Apple Store, Windows Phone Apps - Microsoft Store).
  3. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných a stredných škôl. Ak projekt vytvára tím, musí túto podmienku spĺňať aspoň 2/3 členov tímu a prihlasovateľ.
  4. Ak chce jeden účastník prihlásiť viac aplikácií, musí podať prihlášku na každú zvlášť.
  5. Účastník sa s jednou aplikáciou alebo nápadom môže zúčastniť len jednej súťaže Junior Internet.
  6. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top