-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

Súťaž JuniorDesign je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa zaujímajú o internet a design ako taký. Na Slovensku je mnoho kreatívnych, mladých ľudí, ktorí sa úspešne venujú webdesignu a designu. Predstavte svoje inšpirácie aj iným a dajte o sebe vedieť. 

 

Pravidlá súťaže

  1. Do kategórie môžete prihlasovať design webových stránok, plagáty, koláže, korporátne identity, dizajny produktov, rôzne grafiky a akékoľvek iné elektronické grafické práce publikované na internete.
  2. Prihlásené grafické práce môžu byť vytvorené za použitia akýchkoľvek digitálnych grafických nástrojov.
  3. Práce budú hodnotené v dvoch vekových kategóriách (ak by jedna z podkategórií bola príliš malá, komisia môže rozhodnúť o spojení kategórií).
  4. V kategórii základných škôl stačí prihlásiť 3 práce. V kategórii stredných škôl súťažiaci posiela aspoň 5 grafických prác.
  5. Design stránok, ktoré nebudú v čase hodnotenia prístupné, nebudú hodnotené. Grafické práce, ktoré nie sú vytvorené pre webové stránky (letáky, plagáty, propagačné materiály, atď.) musia byť umiestnené na internete a musia byť v niektorom zo známych a používaných formátov (jpg, png, gif, avi...), prípadne online úložisku/galérii. Ku každej práci musí byť v kolónke poznámky uvedený účel, za ktorým bola práca vytvorená.
  6. Od jedného autora bude akceptovaná len jedna prihláška.
  7. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.

 

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top