-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

Kategória JuniorWeb je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí vytvárajú vlastné webové stránky či rôzne internetové služby a projekty. Ak svoj vlastný web vytvárate tiež, prihláste sa!

Pravidlá súťaže

  1. Do súťaže môžete prihlasovať webové stránky, internetové služby a projekty umiestnené na Internete.
  2. Téma je ľubovoľná.
  3. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných a stredných škôl. Ak projekt vytvára tím, musí túto podmienku spĺňať aspoň 2/3 členov tímu a prihlasovateľ.
  4. Stránky budú hodnotené v dvoch vekových kategóriách (ak by jedna z podkategórií bola príliš malá, komisia môže rozhodnúť o spojení kategórií).
  5. Stránky, ktoré budú v dobe hodnotenia nedostupné, nebudú hodnotené.
  6. Do súťaže nemôžu byť prihlásené stránky či projekty, ktoré už boli v rámci súťaže Junior Internet ocenené.
  7. Ak jeden účastník vytvára viac webov, pre každý vyplní samostatnú prihlášku.
  8. Účastník sa môže s konkrétnym webom zúčastniť len jednej súťaže Junior Internetu.
  9. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska, veku a súťažného príspevku.

Junior Internet nie je olympiáda v programovaní. Pri webových stránkach sa nehodnotí len ich technická prepracovanosť, ale všetky aspekty dôležité pre úspech webovej stránky či internetového projektu. Na webovej stránke sa hodnotí: grafické spracovanie (príjemnosť, originalita, súlad designu s účelom stránky), technické spracovanie (technická náročnosť, funkčnosť, navigácia a prehľadnosť, moderné technológie), ostatné aspekty (celkový dojem a úroveň webu, myšlienka, jasné zacielenie, originalita, propagácia, návštevnosť, súčasné úspechy, prípadne potenciál pre komerčné využitie, atď.)

Prihlásené projekty sú veľmi rôznorodé a ťažko porovnateľné. Nechceme vyraďovať zo súťaže žiadny typ webových stránok či projektov. Ocenené budú projekty, ktoré sú v určitom aspekte výnimočné a prevyšujú ostatné.

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top