-
Image not available

Title

Here comes the description text.

Sledujte online vysielane z konferencie 23. a 24. 3. 2018

5. a 6. apríla 2019 FIIT STU Bratislava, sledujte naživo:

 

Digitálny líder Peter Pellegrini

Ing. Peter Pellegrini

 

Záštitu nad konferenciou Junior Internet 2015
už druhý krát prevzal aj Digitálny líder Slovenskej republiky pán Ing. Peter Pellegrini.

Záštitu nad konferenciou Junior Internet taktiež opäť prevzal aj dekan 
Fakulty informatiky a informačných technológií STU pán doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.

dekan

doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
     

 

 Organizátor súťaže

amavet

 Záštita a HLAVNÍ PARTNERI

 

 

  HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

zones

TECHBOX

Ďalší partneri súťaže

Go to top